Ana Sayfa
Amaç ve Kapsam

Amaç ve Kapsam

Tarihçe

Sakarya Üniversitesi Bilimsel Dergiler Koordinatörlüğü, Sakarya Üniversitesi Senatosu’nun 13.10.2022 tarih ve 626 sayılı oturumunda alınan 21 nolu karar ile kurulmuştur.

Amaç

Sakarya Üniversitesi Bilimsel Dergiler Koordinatörlüğü’nün amacı, Sakarya Üniversitesi bünyesinde yayınlanan veya yayın hayatına yeni başlayacak olan bilimsel dergilerin, bilimsel ve etik ilkelere bağlı ortak bir yayın stratejisi kapsamında yayın kalitelerinin yükseltilmesi ve ulusal/uluslararası üst düzey indekslerce kabul görmelerini sağlamaktır.

Kapsam

Sakarya Üniversitesi Bilimsel Dergiler Koordinatörlüğü yönergede yer alan amaç ve esaslar doğrultusunda faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsamaktadır.